Om denna fastighet

Två intilliggande industritomter i Lännersta/Nacka, Boovägen 34, med attraktivt läge och skyltläge invid Värmdöleden (väg 222). Attraktiv industrimark i ett av Nackas mest centrala lägen. Fastigheternas tomtareal uppgår till 15 529 kvm. Fastigheterna nyttjas framförallt som upplag och uppställning.

Fastighetsbeteckning

Bo 1:206 & Bo 1:208

Kommunikationer

Beläget med attraktivt läge i Nacka med skyltläge invid Värmdöleden (väg 222)

Snabbinfo

Typ: upplag/uppställning, industri
Total area: 15 500 kvm
Tomtareal: 15 529 kvm
Adress: Boovägen 34