Om denna fastighet

Fastigheterna är belägna i Hässelby Villastad, en stadsdel i västerort inom Stockholms kommun. Hässelby Villastad är belägen längsmed E18 och länsväg 275 cirka 17 km till centrala Stockholm. Närhet till tunnelbana och buss – Riddersvik busshållplats ligger cirka 280 meter från Fastigheterna och trafikeras med
busslinje 541, 179 samt 119.

Fastighetsbeteckning

FJÄLLHAVREN 3 & 4

Kommunikationer

Stockholm Centralstation cirka 30 min bilväg

Snabbinfo

Typ: Vård, Äldreboende
Total area: 500m2
Tomtareal: 1,261 m2
Adress: Glädjevägen 34