Om denna fastighet

Fastigheterna är beläget i Norrviken, i norra delen Sollentuna kommun vid Stäket-påfarten till E4:an. Fastigheterna har en tomtareal som uppgår till ca 4 000 kvm.

Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 1 400 kvm och är uthyrd till en hyresgäst. Lokalerna nyttjas idag för vård och omsorgsverksamhet. Fastigheterna är uppförda år 1920.

Fastighetsbeteckning

Norrviken 2:5, 2:11

Kommunikationer

Stockholm Centralstation cirka 15 min bilväg

Snabbinfo

Typ: Vård
Total area: 1 400 kvm
Tomtareal:  4 000kvm
Adress: Johan Berndes Väg 8