Välkommen till Landia, ett privatägt fastighetsbolag med fokus på Storstockholm

Om oss

Landia bedriver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder med fokus på Storstockholm. Bolaget ägs och drivs av dess grundare och ägare Jonas Ramstedt, Olof Rämsell och Ludvig Rosén tillsammans med medarbetare.

Landia strävar efter att vara framstående inom hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter vilket gagnar såväl våra kunder som samhället i stort. Landias förvaltningsfilosofi bygger på stor flexibilitet där hyresgästen alltid är i fokus.

Flexibilitet, tillgänglighet och korta beslutsvägar är ledord i organisationen vilket är ett resultat av att hyresgästen alltid talar direkt med beslutsfattare inom företaget

Våra fastigheter

Nöjda hyresgäster är viktigt för oss varför vi genom vår egna förvaltning sköter den dagliga kontakten med alla hyresgäster. Aktiv förvaltning är ett ledord inom Landia vilket uppnås med engagerade medarbetare, stor flexibilitet, tillgänglighet och korta beslutsvägar inom företaget.

Här hittar du information om våra fastigheter.

Kontakta oss

Landia är stolta över att kunna ha en nära och lättillgänglig relation med våra hyresgäster, befintliga såväl som framtida. Tveka därför aldrig att ta kontakt med någon av oss oavsett anledning.

Önskar Ni eller Ert företag hyra lokaler eller bostad av oss? Tveka inte att höra av er till någon av oss genom att skicka ett mail till info@landia.se

Kaj Nordgren

Helena Veid

Ekonomiassistent
Hyresavisering och övriga ekonomiska frågor


073 334 55 53
helena@landia.se

Maria Sundqvist

Ekonomiassistent
Leverantörsreskontra och övriga ekonomiska frågor


073 323 47 09
maria@landia.se

Maciej Biziorek

Mikolaj Flak

Adam Fratczak

Ragheed Alghatrib

Adam Kolodziejczyk

Gawel Przydatek

Kornel Sidorski

Hållbarhet

För Landia är kärnan i verksamheten att se till att våra hyresgäster trivs och är nöjda med sina lokaler. Kvalité blir därför ett nyckelord, även med hänsyn till ekonomi, miljö, service och sociala aspekter.

Fastighetsbranschen är långsiktig i sin natur och fastigheter står för en stor andel av Sveriges energianvändning. Av detta skäl arbetar Landia systematiskt med att minska vår klimatpåverkan ur ett långsiktigt perspektiv.

Landia drivs av ett högt engagemang, nytänkande och att vara bidragande till att skapa välfungerande samhällen. Ambitionen är att bidra till samhället genom att engagera oss på plats i de områden vi verkar.

Vi arbetar systematiskt för att förebygga föroreningar genom att inkludera miljöarbetet som en naturlig del i verksamheten. Vårt huvudfokus ligger på energi, avfall, resor och transporter. Vi arbetar exempelvis för att göra aktiva val när vi köper in el och prioriterar att välja el från förnyelsebara energikällor vilket bidrar till att efterfrågan på energi från icke miljövänliga källor minskar. Vi arbetar också aktivt med att erbjuda våra hyresgäster hyresavtal som skapar incitament att agera långsiktigt och klimatsmart – att drifta lokalerna energieffektivt. I slutändan gynnar det hyresgästen med en förbättrad lönsamhet, lägre driftkostnader och ett starkare varumärke.

Fastighetsbranschen går allt mer mot en ökad hållbarhet vilket också är i linje med trenden i samhället i stort. Landia vill vara en del av denna utvecklingen och bidra till att trenden fortsätter i rätt riktning.