Landia strävar efter att vara framstående inom hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter vilket gagnar såväl våra kunder som samhället i stort. Landias förvaltningsfilosofi bygger på stor flexibilitet där hyresgästen alltid är i fokus.

Flexibilitet, tillgänglighet och korta beslutsvägar är ledord i organisationen vilket är ett resultat av att hyresgästen alltid talar direkt med beslutsfattare inom företaget.

Landia äger och förvaltar ett drygt 20-tal fastigheter i Storstockholmsregionen med en samlad uthyrbar area om cirka 130 000 kvadratmeter.