Allmänna villkor

Användning av webbplatsen

1. Villkor för användning av innehållet på webbplatsen

Genom att använda webbplatsen och/eller dess tjänsteutbud, bekräftar och accepterar du följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen. Denna webbplats innehåller databaser och annan listad information. Exempel på detta är samlingar av namn och adresser, texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen och upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag.
landia strävar efter att publicerad information och uppgifter, i möjligaste mån, alltid är korrekt. Användare av webbplatsen äger inte rätt att gentemot landia göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats. Landia lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt.

2. Tillåten användning av innehållet på webbplatsen

Det är förbjudet att utan Landia:s samtycke göra kopior – av hela eller delar av innehållet på webbplatsen – oavsett med vilken teknik det sker. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt. Undantag nämns i stycket nedan.

Utan samtycke från Landia är det tillåtet att för sin egen och den närmaste familjens användning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på webbplatsen. Förutsättningarna för att denna kopiering skall få ske är:


Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med Landia via e-post: info@landia.se

3. Länkning m.m

När du länkar till landia.se:


Vid länkning öppna alltid landia.se i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar. Använd inte inramade lösningar (d v s använd inte frames). landia.se och innehållet på landia.se ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats.

Använd länken till landia.se på ett neutralt sätt.

Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att landias material riskerar att missförstås eller missbrukas.

4. Åtgärder mot otillåten användning

Landia ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Vid otillåten användning kan landia komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Otillåten användning kan under vissa förutsättningar leda till att användaren åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt skadestånd. Otillåten användning kan i vissa fall även leda till att användaren döms till böter eller fängelse i högst två år.

Copyright 2020 Landia
Registrering av användarkonto och medlemskap.

5. Registrering

Registrering av ett personligt användarkonto på landia.se sker under ansvar. Besökare vars avsikt är att skapa och registrera ett personligt användarkonto och därmed bli medlem på landia.se, förväntas lämna uppriktiga personuppgifter för nyttjande av sajten och vidare dess tjänsteutbud.

6. Personuppgifter

Landia hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Detta innebär att vi inte kommer att lämna ut dina uppgifter till andra företag eller använda dem till oönskad reklam. landia hanterar de uppgifter som du lämnar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

7. Medlemskap

Innehav av medlemskap på landia.se är tillgänglig för alla som uppfyller kraven för medlemskap. Medlem förväntas följa regler och riktlinjer för önskat beteende på sajten.

8. Användarkonto

Medlem och innehavare av användarkonto på landia.se svarar för att erhållna koder och lösenord ej sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning eller att kod har kommit i orätta händer eller förlorats är Medlem skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv. Detta görs på landia.se.