Ludvig Rosén
Joakim Villner
Kaj Nordgren
Ekonomichef
Henrik Österman
Ekonomi

Löpande redovisningsfrågor och övriga ekonomiska frågor

Carina Thor
Ekonomi

Hyresavisering och övriga ekonomiska frågor

Maciej Biziorek
Förvaltningschef
Ragheed Alghatrib
Förvaltare
Kornel Sidorski
Förvaltare
Gawel Przydatek
Förvaltare
Adam Fratczak
Förvaltare

Kontakta oss

Önskar Ni eller Ert företag hyra lokaler eller bostad av oss?
Kontakta oss på info@landia.se